top of page

Kullanım Koşulları

https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet adresine erişen veya üye olan her kullanıcı bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

 

1. taraflar

Kullanım Koşulları

https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet adresine erişen veya üye olan her kullanıcı bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

 

1. taraflar

 

a) https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesinin faaliyetlerini Güzelyalı Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi No: 14B Pendik/ İstanbul/Türkiye adresinde bulunan hural ahşap dekorasyon firması

 

b) https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesine erişen ve üye olan internet kullanıcısı (bu sözleşmede "üye" olarak anılacaktır)

 

2. sözleşmenin konusu

 

işbu sözleşme'nin konusu hural ahşap dekorasyonun sahip olduğu internet sitesi https://www.huralahsapdekorasyon.com/' dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. tarafların hak ve yükümlülükleri

 

3.1. üye, https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, hural ahşap dekorasyon’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.2. üye, hural ahşap dekorasyon tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından hural ahşap dekorasyon’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, hural ahşap dekorasyon ‘un sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve talep hakkı saklıdır. 

 

3.3. üye https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

3.4. üye, https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 

 

3.5. https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. bu görüş ve düşüncelerin hural ahşap dekorasyon ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. hural ahşap dekorasyon'un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 

3.6. hural ahşap dekorasyon, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. üye, https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden hural ahşap dekorasyon’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

 

3.7. üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 

 

3.8. işbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, hural ahşap dekorasyon’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, hural ahşap dekorasyon’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 

 

3.9. hural ahşap dekorasyon’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. bu durumda, hural ahşap dekorasyon’un hiçbir sorumluluğu yoktur. 

 

3.10. https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesi yazılım ve tasarımı hural ahşap dekorasyon mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 

 

3.11. hural ahşap dekorasyon tarafından https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve ınternet protokol (ıp) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin ınternet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 

 

3.12. hural ahşap dekorasyon kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. hural ahşap dekorasyon, üyenin https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 

3.13. https://www.huralahsapdekorasyon.com/  internet sitesine üye olan kişi aksini bildirmedikçe, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında hural ahşap dekorasyon tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. 

 

3.14. hural ahşap dekorasyon, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya 

 

a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya hural ahşap dekorasyon’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; 

 

b) hural ahşap dekorasyon ve https://www.huralahsapdekorasyon.com/  internet sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğunda ve iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

3.15. https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. bu bağlamda üye https://www.huralahsapdekorasyon.com/  internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 

 

3.16. hural ahşap dekorasyon, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.17. hural ahşap dekorasyon, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 

 

3.18. taraflar, hural ahşap dekorasyon’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, humk madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 

 

3.19. hural ahşap dekorasyon, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme sms'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme sms'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 

4. sözleşmenin feshi

 

işbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya hural ahşap dekorasyon tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. hural ahşap dekorasyon üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

5. ihtilaflerin halli

 

işbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde istanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

6. yürürlük

 

üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. işbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Kişisel bilgilerin güvenliği:

- Sitemizi ziyaret için herhangi bir kişisel bilginizi bize vermek zorunda değilsiniz.

https://www.huralahsapdekorasyon.com/, vermiş olduğunuz tüm kişisel kimlik bilgilerinizi gizli tutar; ancak yaptığınız alışverişlerde ürünü satın aldığınızda ürünü teslim edebilmek ve bazı hizmetlerinden haberdar edebilmek için adınızı ve adresinizi bilmek zorundadır. Bu iki bilgi sistemde saklanmaktadır. 

 

İçerik Kullanımı:

- https://www.huralahsapdekorasyon.com/da yayınlanan hiçbir yazı veya grafik üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz, hiçbir materyal kopya edilemez, tekrar üretilemez, dağıtılamaz, sergilenemez, yüklenemez, tekrar oynatılamaz, postalanamaz, verici yoluyla geçirilemez, elektronik, mekanik, fotokopik, kayıtlı ve ya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamaz,

https://www.huralahsapdekorasyon.com/un   izni  olmadan internet sitelerinden link verilemez.

 

a) https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesinin faaliyetlerini Güzelyalı Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi No: 14B Pendik/ İstanbul/Türkiye adresinde bulunan hural ahşap dekorasyon firması

 

b) https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesine erişen ve üye olan internet kullanıcısı (bu sözleşmede "üye" olarak anılacaktır)

 

2. sözleşmenin konusu

 

işbu sözleşme'nin konusu hural ahşap dekorasyonun sahip olduğu internet sitesi https://www.huralahsapdekorasyon.com/' dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. tarafların hak ve yükümlülükleri

 

3.1. üye, https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, hural ahşap dekorasyon’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.2. üye, hural ahşap dekorasyon tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından hural ahşap dekorasyon’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, hural ahşap dekorasyon ‘un sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve talep hakkı saklıdır. 

 

3.3. üye https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

3.4. üye, https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 

 

3.5. https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. bu görüş ve düşüncelerin hural ahşap dekorasyon ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. hural ahşap dekorasyon'un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 

3.6. hural ahşap dekorasyon, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. üye, https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden hural ahşap dekorasyon’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

 

3.7. üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 

 

3.8. işbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, hural ahşap dekorasyon’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, hural ahşap dekorasyon’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 

 

3.9. hural ahşap dekorasyon’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. bu durumda, hural ahşap dekorasyon’un hiçbir sorumluluğu yoktur. 

 

3.10. https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesi yazılım ve tasarımı hural ahşap dekorasyon mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 

 

3.11. hural ahşap dekorasyon tarafından https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve ınternet protokol (ıp) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin ınternet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 

 

3.12. hural ahşap dekorasyon kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. hural ahşap dekorasyon, üyenin https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 

3.13. https://www.huralahsapdekorasyon.com/  internet sitesine üye olan kişi aksini bildirmedikçe, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında hural ahşap dekorasyon tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. 

 

3.14. hural ahşap dekorasyon, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya 

 

a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya hural ahşap dekorasyon’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; 

 

b) hural ahşap dekorasyon ve https://www.huralahsapdekorasyon.com/  internet sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğunda ve iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

3.15. https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. bu bağlamda üye https://www.huralahsapdekorasyon.com/  internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 

 

3.16. hural ahşap dekorasyon, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya https://www.huralahsapdekorasyon.com/ internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.17. hural ahşap dekorasyon, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 

 

3.18. taraflar, hural ahşap dekorasyon’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, humk madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 

 

3.19. hural ahşap dekorasyon, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme sms'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme sms'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 

4. sözleşmenin feshi

 

işbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya hural ahşap dekorasyon tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. hural ahşap dekorasyon üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

5. ihtilaflerin halli

 

işbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde istanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

6. yürürlük

 

üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. işbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Kişisel bilgilerin güvenliği:

- Sitemizi ziyaret için herhangi bir kişisel bilginizi bize vermek zorunda değilsiniz.

https://www.huralahsapdekorasyon.com/, vermiş olduğunuz tüm kişisel kimlik bilgilerinizi gizli tutar; ancak yaptığınız alışverişlerde ürünü satın aldığınızda ürünü teslim edebilmek ve bazı hizmetlerinden haberdar edebilmek için adınızı ve adresinizi bilmek zorundadır. Bu iki bilgi sistemde saklanmaktadır. 

 

İçerik Kullanımı:

- https://www.huralahsapdekorasyon.com/da yayınlanan hiçbir yazı veya grafik üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz, hiçbir materyal kopya edilemez, tekrar üretilemez, dağıtılamaz, sergilenemez, yüklenemez, tekrar oynatılamaz, postalanamaz, verici yoluyla geçirilemez, elektronik, mekanik, fotokopik, kayıtlı ve ya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamaz,

https://www.huralahsapdekorasyon.com/un   izni  olmadan internet sitelerinden link verilemez.

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde Kargo BEDAVA

bottom of page